• De expert mét 30 jaar ervaring
  • Binnen 24 uur een rapportage
  • Snelle planning en uitvoering

Nieuwbouw

Begeleiding tijdens de bouw
Tijdens de nieuwbouw kunt kiezen om op cruciale momenten (b.v. voor het storten van de fundering of het uitzetten van de wanden) begeleiding te laten uitvoeren. Bouw Advies van der Steuijt inspecteert dan voor U de uitgevoerde werkzaamheden en licht deze toe waar nodig. Er kan achteraf naar gelang de klant dat wil een toelichting gegeven worden waarin het een en ander wordt toegelicht met foto’s en tekst.

Voorschouwen
Er kan ook gekozen worden voor een voorschouw. Voorafgaand aan de officiële oplevering zal Bouw Advies van der Steuijt eventuele tekortkomingen constateren, veranderingen nalopen en of aanpassingen en het meer- en minderwerk bepalen. De hierboven genoemd punten worden in een rapport vastgelegd.

Opleveren
Uw nieuwe woning is bijna klaar om te betrekken, de laatste werkzaamheden worden gedaan. U loopt eigenlijk al met uw hoofd in de wolken. Wees zeker van een goede oplevering, door een deskundige de kwaliteit van de woning te laten controleren op eventuele tekortkomingen en gebreken. Zodat u daarna écht kunt gaan genieten
Naar aanleiding van deze oplevering wordt een proces-verbaal opgesteld, dat door de vertegenwoordiger van de aannemer en door beide partijen is ondertekend. Dit officiële rapport is het uitgangspunt voor eventuele herstelwerkzaamheden die door de aannemer moeten worden uitgevoerd.
Tijdens de rondgang wordt U ook geïnformeerd over eventueel keuze en verwerking van vloer-, wand- en plafondafwerking.

Wilt u meer informatie? Neem dan contact met ons op of vraag een vrijblijvende offerte aan.

Call Now Button