• De expert mét 30 jaar ervaring
  • Binnen 24 uur een rapportage
  • Snelle planning en uitvoering

Schouwrapportages

Wanneer van toepassing:

  • Wordt er aansluitend aan uw woning, in en om uw perceel, sloopwerkzaamheden uitgevoerd.
  • Wordt er aansluitend aan uw woning, in en om uw perceel, grondwater onttrokken om werkzaamheden van derden te laten uitvoeren.
  • Wordt er aansluitend aan uw woning nieuwbouw geplaatst waar b.v. door het heien trillingen ontstaan.

Dan is het verstandig om vooraf een schouwrapportage te laten opstellen. Deze rapportage geeft aan wat de huidige kwaliteitsstatus is van uw woning/het perceel. Zo kunt u nadat de werkzaamheden zijn voltooid vaststellen of hierdoor nadelige gevolgen zijn ontstaan.

Werkzaamheden:

  • De bewoners een info brief versturen wat er op de dag van de opname gaat gebeuren. In deze brief staat de dag en tijd vermeld dat de bouwkundige langs gaat komen.
  • De gehele buitenzijde van het perceel wordt grondig nagelopen op eventueel zichtbare schade.
  • De binnenzijde van het perceel waar nodig wordt ook grondig nagelopen op eventueel zichtbare schade.
  • Van alle schade worden foto’s gemaakt en in het rapport vermeld met de desbetreffende plaatsbepaling.
  • Het rapport kan naderhand nog worden besproken met eventueel de technische commissie of bewoners.

Wilt u meer informatie? Neem dan contact met ons op of vraag een vrijblijvende offerte aan.

Call Now Button