• De expert mét 30 jaar ervaring
 • Binnen 24 uur een rapportage
 • Snelle planning en uitvoering

VVe beheer

Iedere Vereniging van Eigenaren (VvE) is wettelijk verplicht een administratie te voeren.
Het opzetten en beheren van deze administratie kan een tijdrovende bezigheid zijn. Daarnaast is het noodzakelijk dat binnen de VvE financiële kennis aanwezig is zodat de administratie aan alle wettelijke vereisten voldoet.
Bovenstaande argumenten zijn meestal van doorslaggevend belang waardoor de Algemene Ledenvergadering besluit om de administratie en het beheren van de financiën uit te besteden aan een partij met voldoende kennis; een VvE beheerder.
Daarnaast kan de VvE behoefte hebben aan bouwkundige kennis. U kunt denken aan de planning en uitvoering van achterstallig onderhoud en het opstellen van een calculatie en meerjarenplanning.

De dienstverlening bestaat onder andere uit:

 • Activeren van de VvE;
 • Opzetten administratie;
 • Incasseren & administreren VvE bijdragen;
 • Voorkomen betalingsachterstanden VvE leden;
 • Inboeken, accorderen (in overleg met bestuur) van inkoopfacturen;
 • Beheren van de rekening-courant & spaarrekening van de VvE;
 • Opmaken jaarrekening;
 • Jaarlijks rapporteren van de jaarrekening;
 • Jaarlijks opstellen van de begroting;
 • Bijhouden van mutaties in het ledenbestand;
 • Schriftelijk informeren van nieuwe leden over de VvE.
 • Het uitvoeren van besluiten.
 • 24-uurs dienst voor spoedeisende gevallen.

Wilt u meer informatie? Neem dan contact met ons op of vraag een vrijblijvende offerte aan.

Technisch VvE Beheer

Het technisch beheer is essentieel voor uw complex.
Zonder goed technisch beheer kan er achterstallig onderhoud ontstaan dat kan leiden tot vervelende ongemakken en daling van de waarde van uw appartement.
Door het opstellen van een meerjarig onderhoudsplan (MJOP) wordt het planmatig onderhoud tijdig uitgevoerd en zal het complex altijd in een uitstekend onderhouden staat verkeren.

Bouw Advies vd Steuijt VvE Beheer verzorgt het gehele technisch beheer voor u zodat u optimaal woonplezier kunt beleven.

De dienstverlening bestaat onder andere uit:

 • Jaarlijkse bouwkundige visuele inspectie;
 • Begeleiden van planmatig onderhoud (Bouwmanagement);
 • Opstellen en bijhouden van een Meerjarenonderhoudsplanning;
 • Aanbesteden uit te voeren werkzaamheden aan aannemers (in opdracht van de Algemene Ledenvergadering);
 • Opvragen van meerdere offertes
 • Kosten uit te voeren werkzaamheden toetsen aan de begroting;
 • Adviseren van het bestuur betreffende het onderhoud;
 • Voorkomen achterstallig onderhoud;
 • Adviseren aangaande onderhoudscontracten;
 • Bewaken en periodiek aanpassen van het meerjaren onderhoudsplan (MJOP)
 • Informeren over subsidies;

Wilt u meer informatie? Neem dan contact met ons op of vraag een vrijblijvende offerte aan.

Call Now Button